top of page

Vi kan med rätt fokus och verktyg påverka hur vi mår

GÅR DU OCH BÄR PÅ SORG AV OLIKA ANLEDNINGAR?

Bearbeta dina förluster i en trygg miljö individuellt eller i grupp ledd av Camilla som är Certifierad handledare i sorgebearbetning. 

Känslomässig läkning av en förlust behöver tas hand om. 

 

Någon gång i livet drabbas vi av förluster och sorg. Ofta har vi inga verktyg för hur vi ska hantera eller bearbeta sorgen. Med sorgbearbetning får du verktyg för hur du kan komma vidare i livet och även kanske förstå och hjälpa andra. Med hjälp av Sorgbearbetning kan vi försonas med oss själva för att kunna leva fullt ut här och nu.

VAD ÄR SORG?

 

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag. Exempel på förluster kan vara dödsfall, separationer, livsstilsförändringar, sjukdom och förlust till tillit och trygghet.

Men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Känslomässig läkning av en förlust behöver tas hand om. Sorg är också en reaktion på en förändring i ett livsmönster som skilsmässor separationer och sjukdomar eller förlust av tillit och trygghet.

 

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi.

Du kan boka in dig individuellt eller i grupp till handlingsprogrammet för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

 

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram sedan 40 år, för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under 8 veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv.

Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

När vi är i sorg under en längre tid hamnar kroppen lätt i "kamp-och flykt" läge. Vi hamnar då i ett för högt spänningsmönster i kroppen där bla vår andning blir begränsad och våra muskler blir spända, man kan känna sig trött orkeslös med följd av huvudvärk. Under våra 8 tillfällen finns möjligheten att inleda varje träff med en stund på massagebänken där jag hjälper kroppen att hitta tillbaka till den djupare andningsrytmen igen. 

 

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Min förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna.

Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Med hjälp av Sorgbearbetning kan vi försonas med oss själva för att kunna leva fullt ut här och nu.

 

Röster från kunder

"Jag har under kort tid förlorat två av mina närmaste. Jag hade redan jobbat en del med att bearbeta dessa förluster, men att gå igenom programmet sorgbearbetning hjälpte mig att komma vidare på en mycket djupare nivå. Sorgen har lättat betydligt efter programmet. Camilla var med sin värme, närvaro och professionalism ett fint och tryggt stöd genom hela processen."

Henrik 

bottom of page