top of page
  • Skribentens bildCA & Company

Vad är skillnaden mellan Idrottsmassage och Klassisk massage?

Massage är förebyggande och behandlande för både trötta "kontorsryggar" samt ett bra komplement till dig som tränar mycket.


Skillnaden på Idrottsmassage och klassisk massage är att under Idrottsmassagen går man hårdare fram och eftersträvar inte samma djupa”avslappning” i behandlingen, oxytosin som frisätts under en behandlingen är inte målet under idrottsmassage, utan en mer explosiv och snabbare behandling för att bibehålla musklernas styrka och kraft.


Båda behandlingarna förkortar generellt läkningsprocesser och ökar cirkulationen i trött muskulatur, stärker immunförsvaret och ger kroppen en viktig avkoppling som i sin tur reducerar spänningar och stress.Comments


bottom of page