top of page
  • Skribentens bildCA & Company

Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi är en metod att kommunicera med kroppens nervsystem genom att testa spänningar i muskulaturen. Man använder sig av manuell muskeltestning, för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Kinesiologi är också modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.


Behandlingen arbetar för att skapa cirkulation i kroppen, via lymfa-meridian och de vaskulära systemet. När strukturella spänningar släpper i muskulatur och leder så ger det förutsättning till självläkning, mindre smärta och återhämtning.


Hur man mår som människa har stor inverkan på kroppens alla samordnande system. Ökad belastning med icke tillräckliga resurser fysiskt eller psykiskt skapar stress och sådan har stor inverkan på både psykiskt och fysiskt välmående.

Yorumlar


bottom of page