Skärmklipp 2016-04-28 00.15.27

Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi är en metod att kommunicera med kroppens nervsystem genom
att testa spänningar i muskulaturen. Man använder sig av manuell muskeltestning, för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.

Kinesiologi är också modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära
som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och
österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.
Behandlingen arbetar för att skapa cirkulation i kroppen, via lymfa-meridian
och de vaskulära systemet. När strukturella spänningar släpper i muskulatur
och leder så ger det förutsättning till självläkning, mindre smärta och
återhämtning.

Hur man mår som människa har stor inverkan på kroppens alla
samordnande system. Ökad belastning med icke tillräckliga resurser fysiskt
eller psykiskt skapar stress och sådan har stor inverkan på både psykiskt och
fysiskt välmående.