Skärmklipp 2016-04-28 00.15.27

Skillnaden mellan Idrottsmassage och Klassisk massage

Massage är förebyggande och behandlande för både trötta "kontorsryggar"
samt ett bra komplement till dig som tränar mycket. Skillnaden på
Idrottsmassage och klassisk massage är att under Idrottsmassagen går man
hårdare fram och eftersträvar inte samma djupa”avslappning” i
behandlingen, oxytosin som frisätts under en behandlingen är inte målet
under idrottsmassage, utan en mer explosiv och snabbare behandling för att
bibehålla musklernas styrka och kraft.

Båda behandlingarna förkortar generellt läkningsprocesser och ökar
cirkulationen i trött muskulatur, stärker immunförsvaret och ger kroppen en
viktig avkoppling som i sin tur reducerar spänningar och stress.